Șahul este fără îndoială regele jocurilor. Are eleganță, logică și simetrie, lucruri ce îl fac foarte asemănător cu știința astrologiei tradiționale. Pentru a avansa un nivel trebuie să câștigi în fața adversarului actual. Succes!
0:05:00
Creierul mic
0:05:00


Mutări

-

...

Nu ești logat și nu poți intra în top

Top 10


error sql= SELECT * FROM ( SELECT * FROM top_sah where puncte>0 ORDER BY nivel DESC ) AS t1 GROUP BY nume ORDER BY nivel DESC, puncte desc limit 10 -> Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 't1.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Nume
Niv
Pct
C
R
P
A
Pr