Informațiile personale (email, data nașterii, ora etc) completate la înscrierea pe site sunt confidențiale și private. Aceste date nu se vând și nu se fac publice.

Informațiile personale făcute publice de către un user pe forum, nu au un caracter confidențial. Moderatorii nu sunt obligați să șteargă aceste date.

Un utilizator nu poate avea decât un singur cont. Dacă în urma unor fapte reprobabile userul este banat, înseamnă că nu este binevenit pe acest site, și trebuie să priceapă acest lucru. Următoarele conturi ale aceluiași individ încăpățânat vor fi dezactivate fără preaviz.

Responsabilitatea conținutului aparține în totalitate celor care au postat respectivele mesaje. Persoana care postează cu vinovăție un articol ce atrage răspunderea civilă și / sau penală va răspunde pentru aceasta.


Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.mihneafiran.ro, mă angajez să păstrez caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularelor de pe acest site.

Îmi rezerv dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului www.mihneafiran.ro, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rog să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Administrarea parolelor şi codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să mă informaţi imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

Nu voi putea fi facut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

Date personale şi alte date

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte. Nici o exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil. Toate informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră la crearea unui cont sunt confidenţiale.

Informațiile personale făcute publice în mod manifest de către un user pe forum, pentru a primi un răspuns la întrebarea pusă, nu au un caracter confidențial. Aceste date sunt aduse în mod deliberat la cunoștința publicului de către persoana în cauză, și se aplică articolul 11 din Legea nr. 677/2001. Mesajele postate pe forum nu se vor șterge la solicitarea vreunui user, decât dacă ele contravin ordinii și moralei (jigniri, injurii etc.)

Date fără caracter personal

Informaţiile fără caracter personal pe care mi le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Conturi create

Aveți posibilitatea de a vă crea un singur cont, pentru a avea acces la diferite calcule sau interpretări ce altfel nu ar fi accesibile. Informaţiile cu caracter personal sunt stocate în contul dumneavoastră. Dacă un utilizator este banat, nu mai are dreptul de a-și crea un cont nou. Dacă totuși dorește acest lucru, va fi necesar să mă contacteze în vederea lămuririlor necesare.

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului și forumului

Siteul www.mihneafiran.ro are drept scop informarea cât mai cuprinzătoare a utilizatorilor, în domeniul astrologiei sau a științelor conexe acesteia. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Firan Mihnea PFA este deţinătorul site-ului și forumului de faţă. Fotografiile, textele, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Firan Mihnea PFA sau a unor terţi care au autorizat Firan Mihnea PFA să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat sau ale textelor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare, comerciale sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Din momentul postării, proprietatea asupra tuturor mesajelor revine deținătorului legal al forumului mihneafiran.ro.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia din partea mea, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii despre serviciile de consultanță

Îmi rezerv dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea mea.

Hyperlink-uri

Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina "Acasă". Alte link-uri spre interiorul site-ului www.mihneafiran.ro necesită o autorizaţie prealabilă din partea mea. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul meu, trebuie prin urmare să mă contactaţi personal.

Nu pot fi, în nici un caz, făcut responsabil pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.mihneafiran.ro şi nu sunt responsabil, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, nu voi putea fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Pe forum nu se admite postarea de către useri neînregistrați. Responsabilitatea conținutului aparține în totalitate celor care au postat respectivele mesaje. Deși încercăm să monitorizăm cât mai bine conținutul mesajelor publicate, nu putem fi trași la răspundere pentru oricare din regulile încălcate de membrii forumului, cu atât mai mult cu cât caracterul în timp real al postărilor face posibilă oricând încălcarea accidentală a legii. Persoana care postează cu vinovăție un articol ce atrage răspunderea civilă și / sau penală va răspunde pentru aceasta. Moderatorii sau proprietarii forumului nu pot fi făcuți răspunzători pentru mesajele scrise de useri.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea, funcţionarea sau disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

Îmi rezerv dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile sau aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Promo RuxiRubik's Cube

Jurnal

Aniversări iulie

Nu ești autentificat